Zeist

Jaarvergadering dinsdag 20 oktober 2020

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 136ste jaarvergadering op 20 oktober 2020 om 20.00 uur.
Locatie: Bijgebouw NoorderLichtkerk, Bergweg 92 a/b in Zeist.

AGENDA

1. Opening. 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 (te lezen op deze website of op te vragen bij de secretaris)
3. Verslag extra ledenvergadering op 15 oktober 2019 (te lezen op deze website of op te vragen bij de secretaris)
4. Jaarverslag 2019 (te lezen op deze website of op te vragen bij de secretaris)
5. Financieel jaarverslag ( op te vragen bij de penningmeester)
6. Verslag kascommissie en decharge aan de penningmeester.
7. Begroting 2020
8. Aftreden Netty Gaastra kascommissie. Benoeming kascommissie 2021
9. Afscheid bestuurslid Margreeth van Voorden
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

De verslagen en de begroting liggen ook ter inzage op de jaarvergadering.

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Vanwege Covid 19/coronavirus moet u zich van tevoren aanmelden bij de secretaris Attie Luteijn
Dit kan via e-mail: secretariaatgroei.zeist(at)gmail.com of telefonisch: 030 6951193