Zeist

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 van KMTP Groei & Bloei afd. Zeist e.o.

Bestuur

Samenstelling bestuur per 31 december 2019

Voorzitter                   Vacant
Vice-voorzitter            Annie van de Hoef
Secretaris                   Attie Luteijn
Penningmeester         Rita van Eck
Lid                               Margreeth van Voorden
Lid                               Olga Matthijssen

Olga Matthijssen is tijdens de extra ledenvergadering op 15 oktober 2019 benoemd als lid van het bestuur.

Elf keer heeft het bestuur dit jaar vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen ter sprake zoals onderwerpen voor de lezingen, workshops, tuinreizen, financieel beleid, herstructurering van het landelijk bestuur, rayon-activiteiten, deelname aan natuurmarkten.
De verslagen van deze vergaderingen maakt Anneke Brinkman.

Algemeen

Vele handen maken licht werk en dat geldt ook voor de afd. Zeist e.o. van Groei & Bloei.
Anneke Brinkman verzorgt, naast de verslagen van de vergadering, ook de ledenadministratie en de samenstelling van het afdelingsblad TUINZIN.
Rita van Eck doet de advertentieacquisitie.
De cursuscommissie bestaat naast het bestuurslid Annie van de Hoef, uit Joke Hartjes en Coba Jansen.
Margreeth van Voorden, Gerrit Bolhuis en Cobie Hogervorst vormen de excursiecommissie.
Olga Matthijssen organiseert de lezingen en zorgt voor de PR.
Wim Buiter verspreidt de posters en flyers.
Webmaster is Joop Luteijn
De lezingen, de bloemschikcursus en de workshops vinden plaats in het bijgebouw van de NoorderLichtkerk, Bergweg 92 a/b
De workshop gereedschapsonderhoud was bij de fa. Van Veldhuysen Groentechniek in Doorn.
Zowel de Rayonvergadering als de landelijke vergaderingen werden door bestuursleden bijgewoond.

Op 1 januari 2019 was het ledenaantal 398 en op 31 december 2019 403 leden, een kleine groei.

Lezingen

15 januari                   “Winterherkenning van bomen en struiken”  door René Wassenberg
19 februari                 “Le nouveau riche en hun tuinen, extravagantie en excentriciteit” door Jan Holwerda
19 maart                     “Wilde bloemen, wilde bijen en biodiversiteit” door Jos Groen.
14 april                       “Vaste planten en hun omgeving” door Cor Bras
15 oktober                  “Heerlijke Herfst” door Gerard van Buiten
19 november              “Bomen, heesters en vaste planten in de kleiner tuin” door
                                     Wout Kromhout.

Voorafgaand aan de lezing van 15 oktober is er een extra ledenvergadering geweest om
Olga Matthijssen te benoemen als bestuurslid en Netty Gaastra en Paul van Hooft als kascommissie voor 2020 te benoemen.
Door het jaar worden de aanwezigen verrast met een attentie.
In april werd een begoniaknol uitgedeeld en bij de oktoberlezing is getrakteerd op een petit four vanwege het 135 jarig bestaan van de afdeling Zeist e.o.
Het gemiddeld aantal bezoekers bij de lezingen was   39.

Cursussen en workshops.

Dit jaar was er weer de vijfdelige cursus bloemschikcursus op vrijdag- en zaterdagmorgen o.l.v. Marieke Nolsen. Beide cursussen waren volgeboekt.
Op 6 maart werd de workshop “Onderhoud Tuingereedschap” werd gehouden bij de fa. Van Veldhuysen Groentechniek in Doorn.
De voorjaarsworkshop werd afgelast vanwege ziekte van de docente.
De najaarsworkshop “Pure Herfst” was op woensdag 16 oktober o.l.v. Ingrid Witjes.
Op zaterdag 9 november was er gelegenheid om mee te doen met de workshop bloembollenmand vullen o.l.v. Wilna Kuipers.
De kerstworkshop was op 17 december, zowel ’s middags en ’s avonds. Ook deze workshop werd gegeven door Ingrid Witjes.

Excursies en overige activiteiten.

De eendaagse tuinreis was op donderdag 16 mei naar de tuin van Joke Knol in Tiel en naar het groenevenement “Gardenista” bij kasteel Ophemert.
De driedaagse tuinreis was van 1 t/m 3 augustus naar Noord-Nederland en Duitsland.

Ter afsluiting van de Nationale Tuinweek was er op zaterdag 15 juni de open tuinenroute met 9 open tuinen. De tuinen werden druk bezocht.

Op zondag 1 september was de Groei & Bloei Tuin- en Natuurmarkt in het Nationaal Bomenmuseum in Doorn.
Ruim 1000 bezoekers bezochten op deze dag de markt.
Daarnaast hebben leden van de vereniging geholpen bij de stand van Groei & Bloei tijdens het evenement Tuinplezier! 2019 in maart in de Botanische Tuin in Utrecht en bij Gardenista.
Op 23 maart waren we ook aanwezig bij de actie “Plant eruit, tegel erin” georganiseerd door Stichting Steenbreek, waar de gemeente Zeist bij aangesloten is.
Ook waren we present bij de Bijenmarkt in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn op 13 april.

Communicatie.

Vier maal per jaar verschijn het afdelingsblad TUINZIN en regelmatig worden nieuwsbrieven verstuurd.
Op de website: www.zeist.groei.nl is veel informatie te vinden over de activiteiten te organiseren. Ook activiteiten van andere organisaties staan op de site.
Ook versturen wij informatie naar diverse kranten en nieuwsbronnen.