Zeist

Groenuitjes in andere provincies

Iedere maand selecteert Groei & Bloei Zeist de leukste groenuitjes (ook  in andere provincies)

We beginnen met deze provincie en nog wel vlak op de hoek: bij ecologische vereniging Velt in Utrecht. De secretaris van G&B Zeist is een samenwerking aangegaan met de secretaris van Velt in Utrecht. Kijk eens bij de lezingen of workshops van Utrecht Natuurlijk. Dan tref je een serie workshops dat een mooie aanvulling is op het aanbod van Groei & Bloei Zeist, zoals:

WORKSHOP "VAN GROENTE TOT SPREAD"

Locatie: Utrecht

zaterdag, 30 april, 2022 - 14:00

Veltgroep: Velt Utrecht

LEZING "SLAKKEN IN DE TUIN"

Locatie: Utrecht

zaterdag, 30 april, 2022 - 14:15

Veltgroep: Velt Utrecht

WORKSHOP "FERMENTEER HET SEIZOEN - VOORJAAR" - VOL

Locatie: Utrecht

zaterdag, 28 mei, 2022 - 14:00

Veltgroep: Velt Utrecht

WORKSHOP "ECOZOET – KOKEN MET ZOET, ZONDER GERAFFINEERDE SUIKER"

Locatie: Utrecht

zaterdag, 25 juni, 2022 - 14:00

Veltgroep: Velt Utrecht

WORKSHOP "FERMENTEER HET SEIZOEN - ZOMER"

Locatie: Utrecht

zaterdag, 27 augustus, 2022 - 14:00

Veltgroep: Velt Utrecht

Klik op: https://www.velt.nu/activiteiten?titel=&begindatum%5Bmin%5D=&begindatum%5Bmax%5D=&veltgroep%5B%5D=63215&plaats=

Online_ merels Door een breed publiek te informeren over de het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis.Dat is extra van belang voor de merel die jarenlang geteisterd werd door virussen en waarvan er veel minder worden geteld dan vroeger. Vogelbescherming heeft dit jaar uitgeroepen tot Jaar van de Mereld en zal het Jaar van de Merel in 2022 aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met wie we onze steden en dorpen delen. U kunt meedoen door in te loggen bij https://jaarvan.sovon.nl/ en iedere week het aantal merels in uw tuin te tellen.

Online_Biodiversiteit

Het IVN verzorgt via de Natuuracademie een cursus over biodiversiteit https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/natuur-algemeen-biodiversiteit-de-basis?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=mensennatuur_februari2022

In een paar lessen leert u wat biodiversiteit is, waarom het zo belangrijk is en hoe u uw steentje kunt bijdragen.