Zeist

Jaarvergadering

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de 135ste Algemene Ledenvergadering van KMTP Groei & Bloei afd. Zeist e.o. op dinsdag 19 maart 2020

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Verslag Algemene ledenvergadering19 maart 2019(vanaf 18 februari 2020 te lezen op de website of aan te vragen bij de secretaris) 
 3. Verslag extra ledenvergadering op    oktober 2019 (vanaf 18 februari 2020 te lezen op de website of aan te vragen bij de secretaris)
 4. Jaarverslag 2019 (vanaf 18 februari te lezen op de website of aan te vragen bij de secretaris)
 5. Financieel jaarverslag 2019 (De stukken kunnen vanaf 1 maart aangevraagd worden bij de penningmeester en liggen ook ter inzage op de jaarvergadering)
 6. Verslag van de kascommissie en decharge aan de penningmeester.
 7. Begroting 2020
 8. Aftreden Netty Gaastra kascommissie. Benoeming kascommissie voor 2021
 9. Afscheid bestuurslid Margreeth van Voorden
 10. Mededelingen.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Datum: 17 maart 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Bijgebouw NoorderLichtkerk, Bergweg 92 a/b in Zeist.