Zeist

Algemene voorwaarden Groei & Bloei afd. Zeist e.o.

Voor excursies, cursussen, workshops en overige activiteiten.

 

Aanmelding

U kunt zich uitsluitend inschrijven met het inschrijfformulier op de website van Groei & Bloei afd. Zeist e.o.: www.zeist.groei.nl
Elke deelnemer (uzelf, introducee of partner) vult een inschrijfformulier in.
Heeft u geen internet, dan kunt u zich schriftelijk of telefonisch opgeven bij de coördinator van de betreffende activiteit.

Workshops en Excursies

Inschrijven gaat op volgorde (datum) van aanmelding. Leden van Groei & Bloei kunnen voor-inschrijven tot de datum vermeld bij de desbetreffende workshop/excursie in de Nieuwsbrief, afdelingsblad TUINZIN en op de website. Daarna kunnen ook niet-leden zich aanmelden.
Leden kunnen 1 introducee(niet lid zijnde)aanmelden bij de voor-inschrijving. De introducee betaalt de niet-ledenprijs.
Bij de excursie betaalt de huisgenoot/partner de ledenprijs.

Cursus Bloemschikken

De huidige cursisten kunnen voor-inschrijven tot 1 juni. Van de reservelijst gaan leden van Groei & Bloei voor. Bij afwezigheid van een cursist hebben leden die op de reservelijst staan voorrang boven niet-leden.

Betalen

U betaalt het deelnemersgeld voor de uiterste betaaldatum zoals vermeld op het inschrijfformulier en/of aankondiging in TUINZIN, nieuwsbrief of op de website.
Het rekeningnummer van Groei & Bloei afd. Zeist e.o. is: NL74 INGB 0000 3749 51 t.n.v. KMTP AFD ZEIST EO-GROEI EN BLOEI-
Wilt u bij betaling de naam vermelden die op het inschrijfformulier staat en de activiteit.

Annuleren

U kunt kosteloos annuleren tot de uiterste betaaldatum vermeld op het inschrijfformulier, in het afdelingsblad TUINZIN, nieuwsbrief of website
Bij annulering na die datum moeten wij u helaas het bedrag in rekening brengen. Wel kunt u iemand als vervanger laten deelnemen tegen de voor hem/haar geldende kosten.(lid-niet-lid)

Terugbetaling deelnemersgeld

Mocht de activiteit niet doorgaan wegens onvoldoende belangstelling of anderszins dan krijgt u uw geld terug.
Bij tijdige annulering door de deelnemer wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.