Zeist

Algemene voorwaarden Groei & Bloei afd. Zeist e.o.

Voor excursies, cursussen, workshops en overige activiteiten.

 

Aanmelding

Je kan je inschrijven met het inschrijfformulier op de website van Groei & Bloei afd. Zeist e.o.: www.zeist.groei.nl
Elke deelnemer (jezelf, introducee of partner) vult een inschrijfformulier in.
Heb je geen internet, dan kunt u zich schriftelijk of telefonisch opgeven bij de coördinator van de betreffende activiteit.

Workshops en Excursies

Inschrijven gaat op volgorde (datum) van aanmelding. Leden van Groei & Bloei kunnen voor-inschrijven tot de datum vermeld bij de desbetreffende workshop/excursie in de Nieuwsbrief, en op de website. Daarna kunnen ook niet-leden zich aanmelden.
Leden kunnen 1 introducee(niet lid zijnde)aanmelden bij de voor-inschrijving. De introducee betaalt de niet-ledenprijs.
Bij de excursie betaalt de huisgenoot/partner de ledenprijs.

Cursus Bloemschikken

Informatie over het komend seizoen vind je op de site (zodra het bekend is). Van de reservelijst gaan leden van Groei & Bloei voor. Bij afwezigheid van een cursist hebben leden die op de reservelijst staan voorrang boven niet-leden.

Betalen

Je betaalt het deelnemersgeld voor de uiterste betaaldatum zoals vermeld op het inschrijfformulier en/of  nieuwsbrief of op de website.
Het rekeningnummer van Groei & Bloei afd. Zeist e.o. is: NL74 INGB 0000 3749 51 t.n.v. KMTP AFD ZEIST EO-GROEI EN BLOEI-
Wil je bij betaling de naam vermelden die op het inschrijfformulier staat en de activiteit.

Annuleren

Je kunt kosteloos annuleren tot de uiterste betaaldatum vermeld op het inschrijfformulier, nieuwsbrief of website
Bij annulering na die datum moeten wij helaas het bedrag in rekening brengen. Wel mag je iemand als vervanger laten deelnemen tegen de voor hem/haar geldende kosten.(lid-niet-lid)

Terugbetaling deelnemersgeld

Mocht de activiteit niet doorgaan wegens onvoldoende belangstelling of anderszins dan krijgt je je geld terug.
Bij tijdige annulering door de deelnemer wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.