Zeist

Contactpersonen Groei & Bloei Zeist e.o.

Secretaris: 

Attie Luteijn, 
Lievendaallaan 8, 
3705 EB Zeist
telefoon: 030 6951193,
e-mail: secretariaatgroei.zeist(at)gmail.com

Penningmeester:

Rita van Eck,
Berkenlaan 40, 
3707 BD Zeist
telefoon: 030 2731258,
e-mail: r.vaneck@hetnet.nl
Bankreknr. NL74 INGB 0000 3749 51 t.n.v. KMTP AFD ZEIST e.o.-Groei en Bloei

Ledenadministratie:

Hoofdkantoor Groei & Bloei, 
Postbus 485, 
2700 AL Zoetermeer
telefoon: 079 3681227, 
e-mail: leden(at)groei.nl

Redactie Tuinzin:

Anneke Brinkman.

Website: www.zeist.groei.nl

Webmaster: Joop Luteijn

e-mail: secretariaatgroei.zeist(at)gmail.com