Zeist

De winnaar van onze Wedstrijd Vergroening 2024

De Winnaar van 2024

Tuin Trefpunt 20

In november 2023 is achter Flat 20 in Couwenhoven een wijktuin aangelegd. De tuin is bereikbaar vanuit de gezamenlijke ruimte voor alle bewoners van de flat en de laagbouw en biedt de mogelijkheid om in de zomer gezellig buiten een kop koffie te drinken, samen te tuinieren en te genieten van de prachtige bijenvriendelijke beplanting. Tegen de flat zorgt een druif voor een mooie groene gevel. De tuin is prachtig geworden, al ontbreekt er nog wel een lang gekoesterde wens. We zouden graag een verhoogde moestuinbak onder het raam van de keuken willen zetten, zodat ook mensen die moeilijk kunnen bukken mee kunnen tuinieren. In de bak van ca. 1 x 2 meter, met een hoogte van 90cm kunnen verse kruiden en groentes worden verbouwd. Voor de bouw van deze bak gaan we het  budget van Vergroeningswedstrijd van Groei & Bloei inzetten.

We zijn heel blij met deze prijs en zullen de bak zoveel mogelijk vullen met kruiden en groenten die de biodiversiteit bevorderen! Wie zin heeft om onze tuin te bezoeken, is van harte welkom.

Zie hierbij het artikel in de Nieuwsbode met de prijsuitreiking

https://www.denieuwsbode.nl/lokaal/natuur-en-milieu/1045289/buurtuin-achter-couwenhoven-flat-20-wint-prijs-groei-bloei-zeist

 

De Winnaar van 2023

Het Griftbosje

In juni werd de winnaar van de eerste Vergroeningswedstrijd van Groei & Bloei Zeist bekend: het Griftbosje. Het leidde tot veel publiciteit in onder meer de Nieuwsbode (digitaal en in print), zie onder meer https://www.denieuwsbode.nl/nieuws/lokaal/939026/griftbosje-wint-de-wedstrijd-ldquo-vergroening-rdquo-uitgeschreven-door-groei-amp-bloei, maar ook bij organisaties als Samen Duursaam Zeist. Een mooie manier om goed te doen, en onze afdeling wat meer op de kaart te zetten. Hierbij ook dank voor G&B lid Martha die haar eerlijke, objectieve mening gaf bij de beoordeling van de kandidaten!

Waar gaat Griftbosje het geld aan besteden?

De speelbeek

In het Griftbosje is onder andere een speelbeek gemaakt. Op het talud staat hiervoor een waterpomp. Het water uit de pomp loopt via een cementen geul lager in het bosje, tot in twee grindputten (elk van ongeveer 1 m3) Deze speelbeek is een enorme trekpleister voor jonge kinderen uit de wijde omgeving.

De grindputten zijn in de afgelopen 5 jaren echter verzadigd geraakt door blaadjes, takjes, aarde en zand uit het bosje. Omdat het water hierdoor niet goed meer wegloopt, is het nodig om het grind te verversen.

De wens is om met het vrijkomende grind een rotstuintje te maken dat weer andere insecten aantrekt en de biodiversiteit in het bosje zal vergroten:  een mooie en educatieve uitbreiding van het Griftbosje.

De uitvoering

Het plan is om een bak te maken waarin het grind bij elkaar wordt gehouden. De bovenlaag wordt vermengd met tuinaarde. Hierop worden dan verschillende rotsplantjes gezet. Met de bak om het grind komt het tuintje wat hoger te liggen en zal er minder snel doorheen gelopen worden. Zo mogelijk wordt er bij het tuintje een informatie bord geplaatst, zoals we dat ook elders in het bosje hebben gedaan.

Locatie voor het rotstuintje: bij binnenkomst in het Griftbosje vanaf de Griffensteijnselaan gelijk rechts in de hoek. De werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Hoe besteden we de 450 euro van de Vergroeningswedstrijd van Groei & Bloei? Het geld wordt besteed aan hout voor een bak, verf en bevestigingsmateriaal, worteldoek en rotsplantjes.

Juni 2024 gaan we weer langs bij het Griftbosje om te kijken hoe de plannen zijn gerealiseerd.

Update juni 2024

Na een jaar brachten we -zoals afgesproken- weer een bezoekje aan het Griftbosje en wat is er veel gebeurd met onze gift! Zo werd het afgelopen jaar een rotstuin gerealiseerd, een aanwinst die de biodiversiteit in het bosje t.z.t. een boost geeft. Het resultaat en de tuin is te bewonderen op de Open Tuinendag 15 juni, maar de tuin is ook iedere dag gratis toegankelijk voor iedereen.

 

 

 

 

 

 

 

class="iX">

 

.